MY MENU

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

หัวข้อ
ทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ครั้งที่ 12 ประเภทงานอุตสาหกรรม (ชาย) (EPS-TOPIK Point Recruitment System)
ผู้เขียน
관리자
วันที่สร้าง
14/03/2023
เนื้อหา
การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ครั้งที่ 12  ประเภทงานอุตสาหกรรม (ชาย) (EPS-TOPIK Point Recruitment System)

ซึ่งผู้ที่สอบผ่าน จะต้องรายงานตัวในวันเวลาตามประกาศของกรมการจัดหางาน ฝ่ายพิจารณาการจัดส่งตามระบบการอนุญาตการจ้างงานอีพีเอสหรือ

ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ 
กรมการจัดหางาน : www.doe.go.th/overseasแก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์