MY MENU

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

หัวข้อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ,วัน เวลา และสถานที่ทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 10 งานเกษตร/ปศุสัตว์(ชาย) (Point System for Recruitment of Foreign Workers)
ผู้เขียน
관리자
วันที่สร้าง
09/12/2021
สิ่งที่แนบมา1
ดู
3315
เนื้อหาแก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์