MY MENU

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

หัวข้อ
*กำหนดการใหม่* รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ,วันเวลาและสถานที่ทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 9 งานเกษตร/ปศุสัตว์และงานก่อสร้าง
ผู้เขียน
관리자
วันที่สร้าง
03/02/2021
เนื้อหา

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์