MY MENU

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

หัวข้อ
ประชาสัมพันธ์เลื่อนการทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 9 (เกษตร/ปศุสัตว์ และก่อสร้าง)
ผู้เขียน
관리자
วันที่สร้าง
06/01/2021
เนื้อหา

เลื่อนการทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 9 (เกษตร/ปศุสัตว์ และก่อสร้าง) 

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์