MY MENU

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

หัวข้อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ,วันเวลาและสถานที่ทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 9 งานเกษตร/ปศุสัตว์และงานก่อสร้าง (Point System for Recruitment of Foreign Workers)
ผู้เขียน
관리자
วันที่สร้าง
24/11/2020
เนื้อหา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ,วันเวลาและสถานที่ทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 9  งานเกษตร/ปศุสัตว์และงานก่อสร้าง (Point System for Recruitment of Foreign Workers)

ผู้มีสิทธิ์สอบ,วันเวลาและสถานที่ทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 9 สามารถดูรายละเอียด

จากด้านล่างนี้

  1. การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี

    o วิธีการสอบ : สอบด้วยโดยใช้คอมพิวเตอร์(CBT)

    o วันเวลาและสถานที่สอบ

      ศูนย์รับสมัครสอบกรุงเทพมหานคร : สอบด้วยคอมพิวเตอร์ (CBT)

                  เริ่มสอบตั้งแต่วันที่  26 พ.ย. 2563 ~ 26 ม.ค. 2564 (39 วัน)

                    ศูนย์รับสมัครสอบจังหวัดอุดรธานี   : สอบด้วยคอมพิวเตอร์(CBT)

                เริ่มสอบตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2563 ~ 21 ม.ค. 2564 (36 วัน)

    o  ผู้เข้าทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีจะต้องปฏิบัติดังนี้

  เตรียมเอกสารสมัครสอบและหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการเข้าสอบ

  - ตรวจสอบรายชื่อ และวันเวลาสอบตามประกาศที่กำหนดก่อนเข้าสอบ

  - ผู้เข้าสอบที่ไม่มาตามวันเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถเข้าสอบได้

  ห้ามนำอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

  ผู้เข้าสอบต้องมาก่อนเวลาสอบ 2 ชั่วโมง เพื่อรับการชี้แจงก่อนการสอบ

 

 

 

รอบที่

 

ประชุม

เจ้าหน้าที่คุมสอบ

 

 

 

 

ลงทะเบียน

ผู้เข้าสอบ

 

 

อบรมก่อนสอบ

เวลาการสอบ

 

CBT(50 นาที)

 

สอบทักษะ

(1ชั่วโมง)

1

 

 

8.30 - 9.30

09.00 ~ 09.30

09.30 ~ 10.00

10.00 ~ 10.50

11.00 ~ 12.00

2

10.30 ~ 11.00

11.00 ~ 11.30

11.30 ~ 12.20

12.30 ~ 13.30

3

13.00 ~ 13.30

13.30 ~ 14.00

14.00  ~ 14.50

15.00 ~ 16.00

4

14.30 ~ 15.00

15.00 ~ 15.30

15.30 ~ 16.20

16.30 ~ 17.30

 

 

 

 

 2. การสอบทักษะเบื้องต้น : สำหรับผู้ที่ได้คะแนนการสอบภาษาเกาหลี ตั้งแต่ 80 คะแนนเป็นต้นไปจาก 200  คะแนนเต็ม

จะต้องเข้ารับการสอบทักษะเบื้องต้น (การชั่งน้ำหนัก,วัดส่วนสูงและตรวจสอบสายตาบอดสี)


3. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ: วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

กรุณาตรวจสอบรายชื่อ,วันเวลาและสถานที่สอบจากไฟท์ที่ได้แนบมาด้วยนี้

หรือ ตรวจสอบจากไฟล์เอกเซลดังต่อไปนี้ 


กรุณาคลิ๊กดูรายชื่อตามงานนะครับ                                                                                        1.งานเกษตร/ปศุสัตว์(ชาย) 


2..งานเกษตร/ปศุสัตว์(หญิง)3.งานก่อสร้าง แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์