MY MENU

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

หัวข้อ
ประกาศขยายระยะเวลาให้แรงงานต่างชาติวีซ่า E-9 ทำงานอีก 50 วัน
ผู้เขียน
관리자
วันที่สร้าง
22/04/2020
เนื้อหา

กระทรวงแรงงานและการจ้างงาน (Ministry of Employment and Labor : MOEL) ได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ว่าจะขยายเวลาให้แรงงานต่างชาติวีซ่า E-9 ทำงานอีก 50 วัน เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดส่งแรงงานล่าช้าจากการแพร่ระบาด COVID-19
สำหรับแรงงานต่างชาติวีซ่า E-9 ที่ครบสัญญาจ้างในระหว่างวันที่ 14 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 MOEL จะขยายเวลาให้ทำงานอีก 50 วัน นับจากวันที่ครบสัญญาจ้าง โดยนายจ้างไม่ต้อง แจ้งความประสงค์ที่ศูนย์จัดหางาน MOEL จะขยายต่อวีซ่าให้อัตโนมัติ และส่งข้อความให้แรงงานทราบว่า เพิ่มระยะเวลาให้อีก 50 วันแล้ว
อย่างไรก็ตามสามารถตรวจสอบสถานะวีซ่าได้ที่เว็บไซต์ https://www.hikorea.go.kr/pt/main_en.pt โดยสมัครเป็นสมาชิกก่อน
** สำหรับแรงงานซื่อสัตย์ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานอีก 50 วันก่อนหน้านี้ ไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย ของมาตรการนี้


แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์