MY MENU

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

หัวข้อ
มาตราการชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆ ของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 สำหรับแรงงานต่างชาติ
ผู้เขียน
관리자
วันที่สร้าง
09/03/2020
สิ่งที่แนบมา0
ดู
178
เนื้อหา

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์