MY MENU

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

หัวข้อ
ประกาศผลการพิจารณาการประกวดบุคคลตัวอย่างแห่งความสำเร็จด้านการทำงานหรือประเภทประกอบกิจการประจำปี 2562
ผู้เขียน
관리자
วันที่สร้าง
26/11/2019
เนื้อหา

สำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลีประจำประเทศไทยร่วมกับกรมการจัดหางาน

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเข้า

ร่วมส่งผลงานแห่งความสำเร็จด้านการทำงานหรือประเภทประกอบกิจการในประเทศไทยในหัวข้อ

เรื่อง งานประกวดบุคคลตัวอย่างแห่งความสำเร็จด้านการทำงานหรือประเภทประกอบกิจการ

ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการทำงานในประเทศไทยที่มั่นคงและสนับสนุนการกลับประเทศ

ไทยหลังจากเสร็จสิ้นการทำงาน ซึ่งผลการประกวดและกำหนดการมอบรางวัลสามารถตรวจสอบได้จากรายละเอียด

จากไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้ 


ขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ 


แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์