MY MENU

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

หัวข้อ
ประกาศการรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี ครั้งที่ 8 (งานเกษตร/ปศุสัตว์ เฉพาะเพศชาย) Point System for Recruitment of Foreign Workers
ผู้เขียน
관리자
วันที่สร้าง
15/11/2019
เนื้อหา

สวัสดีทุกท่าน

กระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลีร่วมกับกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทย ตามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) จะเปิดรับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลีในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ ทั้งนี้ คนหางานที่ประสงค์เดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีทุกคนจะต้องเข้าทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี,การทดสอบทักษะ และยื่นเอกสารประสบการณ์ทำงานอื่นๆ สำหรับผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกดังกล่าวจะมีสิทธิ์นำผลสอบไปใช้ในการสมัครไปทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได้

 สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสามารถตรวจสอบวันเวลา สถานที่สมัคร หรือข้อมูลการสมัครได้จาก เว็บไซต์กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานที่   https://www.doe.go.th/prd/overseas ,เพจอีพีเอส https://www.facebook.com/epstoea/และไฟล์ที่ได้แนบมาด้วยนี้หมายเหตุ *** งานอุตสาหกรรมจะพิจารณากำหนดการรับสมัครหลังจากมีการประกาศโควตาการจัดส่งแรงงานของ

แต่ละประเทศแล้ว***   


แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์