MY MENU

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

หัวข้อ
ขอเชิญเข้าร่วมงานพบปะแรงงานไทยที่กลับมาจากทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบอนุญาตการจ้างงานอีพีเอสประจำปี 2562
ผู้เขียน
관리자
วันที่สร้าง
11/10/2019
เนื้อหา

สวัสดีทุกท่าน 

สำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลีร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพจัดงานสนับสนุนการทำงานที่มั่นคงในประเทศและช่วยเหลือผู้ที่เคยไปทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีโดยได้เปิดกิจกรรมที่ชื่อว่า

" งานพบปะแรงงานไทยที่กลับมาจากทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบอนุญาตการจ้างงานอีพีเอส

ประจำปี 2562 "  หวังว่าจะได้การตอบรับเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

        วันที่ : วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 (เวลา 13.00น. - 17.00น.)

สถานที่ : ณ ห้องประชุมอาคารเอราวัณ ชั้น 3 สถาบันพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดกิจกรรม

                   บรรยายกิจกรรมการสนับสนุนการกลับประเทศและระบบการจ้างงานอีพีเอส

                  การให้คำปรึกษา,ขั้นตอน,เงื่อนไขการไปทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบอีพีเอสที่ถูกต้อง

                  การติดตามสิทธิประโยชน์เงินประกันต่างๆ เช่นเงินประกันเกิน 3ปีและไม่เกิน3ปี

                  การบรรยายโครงการประกวดบุคคลดีเด่นสำหรับผู้ที่เคยไปทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

                  การแนะแนวการทำงานในประเทศไทย (ศูนย์อีพีเอส, กรมการจัดหางาน)

                  การสมัครสมาชิกเครือข่ายผู้ที่เคยไปทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

                  ถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงานอีพีเอสและกิจกรรมสนับสนุนการกลับประเทศ เป็นต้น

 

การเข้าร่วมกิจกรรม

                  วิธีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม : แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานทางไลน์ ไอดี : roerngchai    

     (ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร)

             * ผู้เข้าร่วมงานกรุณานำสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาด้วย 1 แผ่น

               ** ติดต่อสอบถาม 02-245-9433 หรือดูรายละเอียดโครงการได้ที่ www.hrdkoreathailand.com

                  ระยะเวลาการสมัคร  : ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม  2562

                     * ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน มีของที่ระลึกมอบให้


*** รายละเอียดของโครงการสามารถดูได้จากไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้ ***

                 ****ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์****

 แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์