MY MENU

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

หัวข้อ
ขอเชิญประกวดบุคคลตัวอย่างแห่งความสำเร็จ สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากการทำงาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี 2562
ผู้เขียน
관리자
วันที่สร้าง
11/10/2019
เนื้อหา

สวัสดีทุกท่านขอเชิญแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมส่งประกวดผลงานความสำเร็จด้านการ

ทำงานหรือประเภทประกอบกิจการ ในหัวข้อเรื่อง งานประกวดบุคคลตัวอย่างที่เดินทางกลับมาจากการทำงานประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลีประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการทำงานในประเทศไทยที่มั่นคงและสนับสนุนการกลับประเทศไทย

หวังว่าจะได้รับการสนใจเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก


* รายละเอียดของโครงการหรือแบบฟอร์มสมัครเข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดดูได้จากไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้


      ** ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้่าเยี่ยมชมเว็บไซต์ **


แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์