MY MENU

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

หัวข้อ
ประกาศรายชื่อ,วันเวลาและสถานที่ทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 /2562
ผู้เขียน
관리자
วันที่สร้าง
28/08/2019
เนื้อหา

ประกาศรายชื่อ,วันเวลาและสถานที่ทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 /2562

 กำหนดการสอบ

    - ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร  เริ่มสอบวันที่ 24 กันยายน 2562

    - ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี   เริ่มสอบวันที่ 24 กันยายน 2562

 ผู้เข้าทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีจะต้องปฏิบัติดังนี้

เตรียมเอกสารสมัครสอบและหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการเข้าสอบ

-  ตรวจสอบรายชื่อ และวันเวลาสอบตามประกาศที่กำหนดก่อนเข้าสอบ

-  ผู้เข้าสอบที่ไม่มาตามวันเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถเข้าสอบได้

ห้ามนำอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

ผู้เข้าสอบต้องมาก่อนเวลาสอบ 2 ชั่วโมง เพื่อรับการชี้แจงก่อนการสอบ

 

 รอบการเข้าทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี มีดังนี้

    รอบ1 (09.30น. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบเวลา           10.00 – 10.50)

    รอบ2 (11.00น. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบเวลา            11.30 – 12.20)

    รอบ3 (13.30น. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบเวลา            14.00 – 14.50)

    รอบ4 (15.00น. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบเวลา            15.30 – 16.20)

 

กรุณาตรวจสอบรายชื่อจากไฟท์ที่ได้แนบมาด้วยนี้

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 


แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์