MY MENU

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

หัวข้อ
ประกาศแจ้งรายชื่อ, วัน, เวลาและสถานที่ทดสอบทักษะ ครั้งที่ 7 /2562 (EPS-TOPIK Point Recruitment System)
ผู้เขียน
관리자
วันที่สร้าง
14/08/2019
เนื้อหา

สวัสดีทุกท่าน ประกาศแจ้งรายชื่อวันเวลาและสถานที่ทดสอบทักษะ ครั้งที่ 7 /2562

(EPS-TOPIK  Point Recruitment System)

 

ข้อควรปฎิบัติในการเข้าทดสอบมีดังนี้

1. ผู้เข้าสอบไม่สามารถเปลี่ยนวันเวลาและสถานที่ทดสอบได้จากที่ได้กำหนดตามประกาศ

2. ผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับอนุญาตเข้าสอบ ถ้าไม่มาตามเวลาที่กำหนด

   (ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าห้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะได้รับการทดสอบตามวันเวลาที่กำหนด)

3. ผู้ทีไม่ได้นำบัตรประจำตัวประชาชน(หนังสือเดินทาง) หรือบัตรสมัครสอบมาเพื่อยืนยันความถูกต้องได้ จะไม่อนุญาตรับการทดสอบทักษะ

4. รอบการทดสอบทักษะมีดังนี้

    รอบ 1 (เข้าเตรียมความพร้อม 08.00น. เริ่มสอบเวลา 09.00น.)

    รอบ 2 (เข้าเตรียมความพร้อม 12.00น. เริ่มสอบเวลา 13.00น.)

5. แผนที่ศูนย์ทดสอบทักษะ 

   5.1 ศูนย์ทดสอบทักษะกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้สมัครสอบภาษาเกาหลีที่ลำปางและกรุงเทพฯ

      สถานที่สอบทักษะ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

     ลิงค์แผนที่ Google Map : https://goo.gl/maps/5G7MMRuEFYm

   5.2 ศูนย์ทดสอบทักษะจังหวัดอุดรธานี สำหรับผู้สมัครสอบภาษาเกาหลีที่นครราชสีมาและอุดรธานี

       สถานที่สอบทักษะ :  สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตจังหวัดอุดรธานี

         ลิงค์แผนที่ Google Map :  https://goo.gl/maps/QeopvYzWBxT2

สามารถตรวจสอบรายละเอียดรายชื่อ,วันเวลา,สถานที่,หัวข้อการทดสอบทักษะได้จากไฟล์ที่ได้แนบมาด้วยนี้ 

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 


แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์