MY MENU

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เนื้อหา

สวัสดีทุกท่าน 

ประกาศแจ้งชื่อวันเวลาและสถานที่ทดสอบทักษะ ครั้งที่ 6 /2562

(EPS-TOPIK  Point Recruitment System)

 

ข้อควรปฎิบัติในการเข้าทดสอบมีดังนี้

1. ผู้เข้าสอบไม่สามารถเปลี่ยนวันเวลาและสถานที่ทดสอบได้จากที่ได้กำหนดตามประกาศ

2. ผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับอนุญาตเข้าสอบ ถ้าไม่มาตามเวลาที่กำหนด

   (ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าห้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะได้รับการทดสอบตามวันเวลาที่กำหนด)

3. ผู้ทีไม่ได้นำบัตรประจำตัวประชาชน(หนังสือเดินทาง) หรือบัตรสมัครสอบมาเพื่อยืนยันความถูกต้องได้ จะไม่อนุญาตรับการทดสอบทักษะ

4. รอบการทดสอบทักษะมีดังนี้

    รอบ1 (08.30น. จะต้องมาก่อนเวลาอย่างน้อย 2ชั่วโมง)

    รอบ2 (12.30น. จะต้องมาก่อนเวลาอย่างน้อย 2ชั่วโมง)

5. แผนที่ศูนย์ทดสอบทักษะ 

   5.1 ศูนย์ทดสอบทักษะกรุงเทพมหานคร

      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรปราการ

     ลิงค์แผนที่ Google Map : https://goo.gl/maps/5G7MMRuEFYm

   5.2 ศูนย์ทดสอบทักษะจังหวัดอุดรธานี

     สถาบันพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี

         ลิงค์แผนที่ Google Map :  https://goo.gl/maps/QeopvYzWBxT2

สามารถตรวจสอบรายละเอียดรายชื่อ,วันเวลา,สถานที่,หัวข้อการทดสอบทักษะได้จากไฟล์ที่ได้แนบมาด้วยนี้ 

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 


แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์