ประกาศแจ้งผู้มีสิทธิ์รับเงินประกันคืนสำหรับผู้ที่เคยไปทำงานประเทศเกาหลี ประจำเดือนมิถุนายน 2557
การประกาศ
การทดสอบ EPS
เครือข่าย
Facebook Fan Page
HRDKOREA THAILAND EPS CENTER

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

TEL : 02 - 245 - 9433 FAX : 02 - 245 - 9434


Top